Najnowszy artykuł

NOWY UKŁAD POMIAROWY ODSPRZĘGNIETY OD ZAKŁOCEŃ SIECIOWYCH

piątek, 25 września 2009


W artykule zaprezentowano nowy układ pomiarowy przeznaczonydo pomiaru rezystancji rozległych systemów uziemień, oraz do wyznaczania... Więcej…

Polecane produkty

Grafika
SYZYF AC DC

Przyrząd SYZYF AC DC z jest uniwersalnym przyrządem umożliwiającym sprawdzanie (obciążanie) baterii akumulatorów o nominalnych napięciach 400, 220 48V i 24V. Po wybraniu przełącznikiem trybu pracy AC przyrząd umożliwia obciążanie UPS...

Więcej…

Grafika
EMEX 3 kA DC

Aparat przeznaczony jest do sprawdzania wyłączników szybkich w podstacjach i pojazdach trakcyjnych. Skuteczny system chłodzenia umożliwia kilkuminutowe wymuszania maksymalnego prądu (3kA). Duża moc pozwala na stosowanie przy pełnym prądzie...

Więcej…

EMEX 3 UI 1000/500

Aparat zawiera w jednej obudowie trójfazowy wymuszalnik prądu, trójfazowy wymuszalnik napięcia i przesuwnik fazowy. Aparat umożliwia sprawdzenie kierunkowości przepływu mocy, przy wymuszeniu prądu od strony pierwotnej i wymuszeniu napięcia...

Więcej…

Grafika
EMEX 10 kV

Aparat EMEX 10kV przeznaczony jest do kontroli poprawności połączeń przekładników wysokiego i średniego napięcia. Maksymalne napięcie wyjściowe 3x 10kV (wartość skuteczna). Aparat EMEX 10kV wykonany jest jako urządzenie przenośne w...

Więcej…

Wybrani użytkownicy naszej aparatury

Wykaz niektórych dotychczasowych użytkowników aparatury EMEX:

  1. GZE Gliwice (INFONET) (E100 i E1000) 11.1996 1szt.; 5.1997 4 szt.; 12.1998 8 szt (E 400DC) 10.2001r
  2. Zakład Energetyki Kolejowej Elbląg 2szt. (E100 i E1000) 12.1997
  3. Elektrownia Opole (E100) 8.1997r.
  4. KWB Turów 2 szt. (E100) 11.1998r
  5. Zakład Energetyczny Lublin 2 szt. (E100 i E10000) 12.1998 06.1999r
  6. Zakład Energetyki Kolejowej Sopot (E1000) 12.1999r
  7. Elektrociepłownia Katowice (E100) 12.1999r

    Zobacz pozostałych